Jun 30th, 2019 admin , 17253  ครั้ง

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

เดิม เป็นวัดราษฏร์โบราณ มีความสำคัญขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี ได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่เป็นปูนขาวไม่ปิดทองไว้กลางแจ้ง ณ วัดแห่งนี้ รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มานมัสการและโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโย ในปี พ.ศ. 2430

รูปภาพเพิ่มเติม


วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี


Share This

 

 

รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

ตั้งใจชิลดอทคอม แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก หลายๆมุม ที่ตั้งใจไปและพร้อมบรรยากาศที่พักให้คุณได้ท่องเที่ยวไปกับเรา