Jun 30th, 2019 admin , 26061  ครั้ง

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมาก

รูปภาพเพิ่มเติม


วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี


Share This

 

 

 

รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

ตั้งใจชิลดอทคอม แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก หลายๆมุม ที่ตั้งใจไปและพร้อมบรรยากาศที่พักให้คุณได้ท่องเที่ยวไปกับเรา