Jun 30th, 2019 admin , 24237  ครั้ง

ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่

วัดภูเขาทอง : วัดภูเขาทองตั้งอยู่บริเวณยุทธภูมิครั้งสำคัญระหว่างกองทัพอยุธยากับกองทัพพม่า ทั้ง 2 ยุคสมัยของการเสียกรุง ตั้งอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยา ตามพระราชพงศาวดารอยุธยากล่าวว่า วัดภูเขาทอง นั้น สถาปนาในรัชสมัยพระราเมศวร หรือสมัยต้นอยุธยา แต่ในคราวสงครามที่พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่ามีชัยเหนืออยุธยาในคราวเสียกรุง ครั้งที่ 1 นั้น พระเจ้าบุเรงนองทรงให้สร้างเจดีย์ก่อทับองค์เจดีย์เดิมของวัดแห่งนี้ หลังจากนั้นจึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นมหาเจดีย์ในภายหลัง จึงหลงเหลือส่วนฐานนั้นเท่านั้นที่ยังคงเป็นรูปแบบมอญดังเดิม

รูปภาพเพิ่มเติม


ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่

ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่

ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่

ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่

ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่

ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่

ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่


Share This

 

 

 

รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

ตั้งใจชิลดอทคอม แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก หลายๆมุม ที่ตั้งใจไปและพร้อมบรรยากาศที่พักให้คุณได้ท่องเที่ยวไปกับเรา