Jun 29th, 2019 admin , 17763  ครั้ง

จุดชมวิวผาหัวนาค จ.ชัยภูมิ

เป็นส่วนหนึ่งของ มอหินขาว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จุดชมวิวที่สวยงาม ทั้งสูงและ เสียว ชมทิวทัศน์ในความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 905 เมตร เป็นหน้าผาหินที่ยื่นออกไปเล็กน้อย พอให้ถ่ายรูปเล่นได้

รูปภาพเพิ่มเติม


จุดชมวิวผาหัวนาค จ.ชัยภูมิ

จุดชมวิวผาหัวนาค จ.ชัยภูมิ

จุดชมวิวผาหัวนาค จ.ชัยภูมิ

จุดชมวิวผาหัวนาค จ.ชัยภูมิ


Share This

 

 

 

รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

ตั้งใจชิลดอทคอม แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก หลายๆมุม ที่ตั้งใจไปและพร้อมบรรยากาศที่พักให้คุณได้ท่องเที่ยวไปกับเรา