Jun 29th, 2019 admin , 8159  ครั้ง

ทุ่งดอกกระเจียว

อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไทรทอง ในเขตพื้นที่ของอำเภอ หนองบัว ระเหว อำเภอ เทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 319 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 199,375 ไร่

รูปภาพเพิ่มเติม


ทุ่งดอกกระเจียว

ทุ่งดอกกระเจียว

ทุ่งดอกกระเจียว

ทุ่งดอกกระเจียว


Share This

 

Booking.com 1

 

 

รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

ตั้งใจชิลดอทคอม แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก หลายๆมุม ที่ตั้งใจไปและพร้อมบรรยากาศที่พักให้คุณได้ท่องเที่ยวไปกับเรา