Jun 29th, 2019 admin , 16681  ครั้ง

ทุ่งดอกกระเจียว

อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไทรทอง ในเขตพื้นที่ของอำเภอ หนองบัว ระเหว อำเภอ เทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 319 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 199,375 ไร่

รูปภาพเพิ่มเติม


ทุ่งดอกกระเจียว

ทุ่งดอกกระเจียว

ทุ่งดอกกระเจียว

ทุ่งดอกกระเจียว


Share This

 

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัดชัยภูมิ

รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

ตั้งใจชิลดอทคอม แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก หลายๆมุม ที่ตั้งใจไปและพร้อมบรรยากาศที่พักให้คุณได้ท่องเที่ยวไปกับเรา