Aug 24th, 2017 admin , 17677  ครั้ง

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอนุสรณ์สถานที่น่าจดจำและศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ โดยเป็นสถานที่จำรองเหตุการณ์ความกล้าหาญและเสียสละของวีรชนไทยที่เกิดขึ้นราว พ.ศ. 2308 ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู้กับกองทัพพม่าเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง โดยอุทยานวีรชนค่ายบางระจันได้จัดแสดงเรื่องราวต่างๆไว้มากมาย

ที่อยู่: ตำบล บางระจัน อำเภอ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150

โทรศัพท์: 087 589 4033

รูปภาพเพิ่มเติม


อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน


Share This

 

 

รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

ตั้งใจชิลดอทคอม แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก หลายๆมุม ที่ตั้งใจไปและพร้อมบรรยากาศที่พักให้คุณได้ท่องเที่ยวไปกับเรา