Aug 24th, 2020 admin , 7542  ครั้ง

วัดพระบรมธาตุนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร

Wat Phra Borommathat (Royal Monastery)

This is 3th Royal Monastery which contains the Buddha's relics from Sri Lanka by King Litai 1900 B.E. People belive that "Who worship the Buddha's relics as worship the Buddha" which become "Nop Phra Tradition" on Makhabucha Day. It is like Shwedagon pagoda in Myanmar tall, big and beautiful with architecture. It is with Nakhon Chum for more 600 years.

วัดพระบรมธาตุนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร อีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาเชื่อมโยงกับสุโขทัย

ที่นี่เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา โดยพญาลิไททรงประดิษฐานไว้เมื่อ ปี พ.ศ.1900 ซึ่งประชาชนชาวกำแพงเพชรมีความศรัทธาต่อองค์พระธาตุและมีความเชื่อดังจารึกที่ว่า

"ผิผู้ใดได้ไหว้นบกระทำบูชาพระศรีรัตมหาธาตุและพระศรีมหาโพธิ์นี้ว่าไซร้ มีผลอานิสงส์พร่ำเสมอดังได้นบพระผู้เป็นเจ้า" ซึ่งเป็นตำนานที่มาของงานประเพณี "นบพระเล่นเพลง" ในวันมาฆบูชาของจังหวัดกำแพงเพชร

พระบรมธาตุเจดีย์เดิมนั้นเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมสามองค์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ต่อมาในปี พ.ศ 2414 แซพอ(แซภอ หรือพระยาตะก่า) และพ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยงมีใจศรัทธาจะบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดพระบรมธาตุนครชุม โดยสร้างครอบฐานเดิม ครั้นเมื่อ พ.ศ.2418 แซภอถึงแก่กรรม การปฏิสังขรณ์ชะงักไป

จนกระทั่ง พ.ศ.2447-2448 พะโป้จึงรวบรวมทุนทรัพย์ เริ่มปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่จนสำเร็จและยกยอดฉัตรขึ้นประดิษฐานในเดือน 6 พ.ศ.2449 ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพง เพียง 3 เดือน

ปัจจุบันพระบรมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงไทยประยุกต์มอญ เนื่องจาก การบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นพระยาตะก่า และพะโป้คหบดีพ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยงได้สร้างพระเจดีย์ทรงมอญครอบไว้บนฐานเดิม

เนื่องจากใช้ช่างชาวกะเหรี่ยง ลักษณะองค์เจดีย์จึงออกไปทางศิลปะพม่า สวยงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสีทองอร่ามทั้งองค์ เสมือนดั่งเจดีย์ชเวดากองในเมืองพม่า เป็นพระบรมเจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์ เมื่อได้เข้าไปนมัสการและบูชาแล้ว ดังได้นบกับพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง

ที่นี่จึงถือได้ว่าเป็นพระบรมธาตุเจดีย์อยู่คู่เมืองกำแพงเพชร มาตั้งแต่สมัยเป็นเมืองนครชุม ยาวนานกว่า 600 ปี และยังคงยั่งยืนสืบต่อกันมาเป็นองค์มหาเจดีย์แห่งศรัทธา จวบจนปัจจุบัน

...............

#NarachaResort
0956756361,0953493888
ID Line : @klt1200u
Photo : Tinlaphas
เรียบเรียงความเป็นมา : Tinlaphas

รูปภาพเพิ่มเติม


วัดพระบรมธาตุนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร

วัดพระบรมธาตุนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร

วัดพระบรมธาตุนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร

วัดพระบรมธาตุนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร


Share This

 

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัดกำแพงเพชร

รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

ตั้งใจชิลดอทคอม แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก หลายๆมุม ที่ตั้งใจไปและพร้อมบรรยากาศที่พักให้คุณได้ท่องเที่ยวไปกับเรา