Aug 23rd, 2020 admin , 9615  ครั้ง

ปีมะแม (ปีแพะ) พระธาตุประจำปีเกิด: พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

#ปีมะแม (ปีแพะ) พระธาตุประจำปีเกิด: พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

ตามประวัติแห่งดอยสุเทพนั้นเชื่อกันว่า เดิมภูเขาแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฤาษีนามว่า "สุเทวะ" ซึ่งตรงกับคำว่าสุเทพอันเป็นที่มาของชื่อดอยสูงแห่งนี้ โดยวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 (ตรงกับสมัยของพญาลิไทของอาณาจักรสุโขทัย) เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย

ซึ่งตามตำนานเล่าว่า พระเจ้ากือนาธรรมิกราชทรงแยกพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นสองส่วน โดยอัญเชิญองค์หนึ่งบรรจุไว้ที่พระธาตุวัดสวนดอก ส่วนอีกองค์หนึ่งได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช้างมงคล โดยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชทรงตั้งจิตอธิษฐานเสี่ยงทายว่าหากช้างเชือกนั้น หยุดลงตรงที่ใดก็จะให้สร้างพระธาตุขึ้น ณ ที่แห่งนั้น ซึ่งช้างเชือกดังกล่าวได้มาหยุดลงตรงยอดดอยสุเทพแห่งนี้ โดยทำทักษิณาวรรตสามรอบก่อนที่จะล้มลง (ตาย) ดังนั้นพระเจ้ากือนาธรรมิกราชจึงทรงรับสั่งให้สร้างพระบรมธาตุอันเป็นที่ ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดดอยสุเทพ อยู่คู่ฟ้าคู่ดินเชียงใหม่มานับแต่นั้น

และในปี 1934 (พ.ศ.2477) ครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นภิกษุที่ชาวบ้านศรัทธาได้ริเริ่มการสร้าง ถนนจากเชิงดอยขึ้นไปจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ศรัทธาและนักท่องเที่ยวมาจนถึงทุกวันนี้ และผู้ที่เดินทางมาสักการะที่วัดแห่งนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดนาคไป 300 ขั้น เพื่อไปยังวัด หรือใช้บริการรถกระเช้าขึ้น-ลงดอยสุเทพได้ ระหว่างเวลา 05.30-19.30 น.ค่ะ

_____________

Naracha Resort
Photo : Tinlaphas
Place : วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่
ที่ตั้ง : ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม


ปีมะแม พระธาตุประจำปีเกิด พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่

ปีมะแม พระธาตุประจำปีเกิด พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่

ปีมะแม พระธาตุประจำปีเกิด พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่

ปีมะแม พระธาตุประจำปีเกิด พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่

ปีมะแม พระธาตุประจำปีเกิด พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่

ปีมะแม พระธาตุประจำปีเกิด พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่


Share This

 

 

แนะนำที่เที่ยว
โดย Naracha Resort นาราชา รีสอร์ท

 

รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

ตั้งใจชิลดอทคอม แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก หลายๆมุม ที่ตั้งใจไปและพร้อมบรรยากาศที่พักให้คุณได้ท่องเที่ยวไปกับเรา