Jul 11th, 2017 admin , 19923  ครั้ง

เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนสวยอีกแห่งที่เปิดให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าชมวิวเหนือสันเขื่อน ซึ่งเป็นจุดชมวิว ที่สวยงามจุดหนึ่งของจังหวัดนครนายก

รูปภาพเพิ่มเติม


เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล


Share This

 

 

 

รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

ตั้งใจชิลดอทคอม แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก หลายๆมุม ที่ตั้งใจไปและพร้อมบรรยากาศที่พักให้คุณได้ท่องเที่ยวไปกับเรา