Card image

ครัวลุงนวย-อยุธยา

Galleries Based on Tags

สวนอาหารลุงนวยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดย คุณอำนวย พงษ์พันธุ์ ในอดีต คุณอำนวย เป็นแค่ลูกชาวนา ต่อมาได้ทำธุรกิจค้าข้าวสารทางเรือ หลังจากนั้นธุรกิจดีขึ้น จึงหันมาทำโรงสีและประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปพร้อมๆ กัน และโดยนิสัยส่วนตัวแล้ว คุณอำนวย เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี จึงมักมีเพื่อนหลากหลายอาชีพ และท่านยังเป็นนักดื่ม ชอบเที่ยว ชอบชิมอาหาร ถ้าที่ไหนอร่อยก็จะพากันไปลองชิม จึงคิดขึ้นมาว่า เราจะนำอาหารอร่อยๆ มารวมไว้ในที่เดียวกัน แต่เนื่องจากเศรษฐกิจในปีนั้นไม่ค่อยดีนัก และยังเป็นปีที่น้ำท่วมหลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดอยุธยาด้วย ที่ดินที่เป็นที่นาของครอบครัวก็ถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถทำนาได้ กลายเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ จึงคิดว่าควรจะประกอบธุรกิจอะไร เพื่อที่จะทำให้ลูกหลานมาอยู่รวมกัน

จากประสบการณ์และทำเลที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม และยังติดกับถนนสายหลักบวกกับการเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จึงคิดได้ว่าควรจะสร้างร้านอาหารบนที่ดินแห่นนี้ และได้ตั้งชื่อว่า “สวนอาหารลุงนวย”

แรกเริ่ม สวนอาหารลุงนวย เป็นร้านขนาดไม่ใหญ่มาก มีเพียงประมาณ 20 โต๊ะ แต่พอดำเนินกิจการไปได้ไม่กี่ปี ลูกค้ามีเสียงตอบรับดี จึงได้มีการขยายขนาดของตัวร้านเพิ่มขึ้น ได้สร้างเกาะกลางน้ำ ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว ท่ามกลางธรรมชาติ สวนอาหารลุงนวย ได้เพิ่มมุมผ่อนคลายสำหรับ ลูกค้า โดย “บุษกร นวดแผนไทย” ไว้บริการอีกด้วย…

ที่อยู่: 72 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
ชั่วโมง:
เปิด⋅ปิด 22:00

 

 

Share This

Visit Website