Card image

วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

Galleries Based on Tags

วัดพิกุลทอง  จังหวัดสิงห์บุรี

 วัด พิกุลทอง อยู่ในเขตตำบลวิหารขาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหารไปประมาณ 9 กิโลเมตร เดิมชื่อว่า “วัดใหม่พิกุลทอง” แต่มักเรียกขานกันว่า “วัดใหม่” เพราะสร้างขึ้นใหม่ในเขตบริเวณนี้... สร้าง เมื่อ พ.ศ.2434 โดยขุนสิทธิ์ , นายกลับ สถิตย์บุตร และนายช่วง เป็นหัวหน้าดำเนินการก่อสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2440 ต่อมาในปี พ.ศ.2483 ได้ขอเปลี่ยนนามวัดเป็น “วัดพิกุลทอง”

บริเวณ วัดพิกุลทองแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนของตัววัดเดิมและส่วนของที่สร้าง ขึ้นใหม่ฝั่งตรงข้าม เป็นวัดที่มีความสวยงามด้วยศิลปกรรมและการตกแต่ง มีศาสนสถานที่สำคัญหลายอย่าง เช่นวิหารรูปหล่อหลวงพ่อแพองค์ใหญ่ ,วิหารพระพุฒจารย์โต,พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ,พระพุทธรูปประทานพรขนาดใหญ่ พระพุทธสุวรรณมงคลหามุนี,พระสีวลี,พระสังกัจจายนะ,วิหารคด,พระประธานใน อุโบสถ,พระพิฆเนศ ภายในวัดร่มรื่น มีจุดนั่งพักผ่อนทั่วบริเวณ ด้านหน้าวัดมีตลาดของกินและของฝากหลายอย่าง ฝั่งตรงข้ามเป็นที่จอดรถและร้านบริการอาหารเครื่องดื่มมากมาย

วัดพิกุลทองตั้งอยู่ที่ ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี   วิหารและพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-540046 หรือโทรไปที่ 036-422768-9 โทรสาร 036-424089

Share This

Visit Website