Jun 30th, 2019 admin , 15324  Views

Mor Hin Khao

เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ถือว่ามีความงดงามทางธรรมชาติไม่แพ้ทุ่งดอกกระเจียวงาม ซึ่งตั้งอยู่ใน เขต อุทยานแห่งชาติภูแลนคา บริเวณบ้านวังคำแคน หมู่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

More images


มอหินขาว

มอหินขาว

มอหินขาว


Share This

 

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัดชัยภูมิ

Sign Up for a Newsletter

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.