Jun 29th, 2019 admin , 11754  Views

Pha Hua Nak View Point, Chaiyaphum

เป็นส่วนหนึ่งของ มอหินขาว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จุดชมวิวที่สวยงาม ทั้งสูงและ เสียว ชมทิวทัศน์ในความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 905 เมตร เป็นหน้าผาหินที่ยื่นออกไปเล็กน้อย พอให้ถ่ายรูปเล่นได้

More images


จุดชมวิวผาหัวนาค จ.ชัยภูมิ

จุดชมวิวผาหัวนาค จ.ชัยภูมิ

จุดชมวิวผาหัวนาค จ.ชัยภูมิ

จุดชมวิวผาหัวนาค จ.ชัยภูมิ


Share This

 

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัดชัยภูมิ

Sign Up for a Newsletter

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.