Aug 24th, 2017 admin , 17006  Views

Bang Rachan Memorial Park, Singburi

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอนุสรณ์สถานที่น่าจดจำและศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ โดยเป็นสถานที่จำรองเหตุการณ์ความกล้าหาญและเสียสละของวีรชนไทยที่เกิดขึ้นราว พ.ศ. 2308 ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู้กับกองทัพพม่าเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง โดยอุทยานวีรชนค่ายบางระจันได้จัดแสดงเรื่องราวต่างๆไว้มากมาย

ที่อยู่: ตำบล บางระจัน อำเภอ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150

โทรศัพท์: 087 589 4033

More images


อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน


Share This

 

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัดสิงห์บุรี

Sign Up for a Newsletter

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.