Jun 30th, 2019 admin , 29922  Views

Phikun Thong Temple, Singburi

วัดพิกุลทอง  จังหวัดสิงห์บุรี

 วัด พิกุลทอง อยู่ในเขตตำบลวิหารขาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหารไปประมาณ 9 กิโลเมตร เดิมชื่อว่า “วัดใหม่พิกุลทอง” แต่มักเรียกขานกันว่า “วัดใหม่” เพราะสร้างขึ้นใหม่ในเขตบริเวณนี้... สร้าง เมื่อ พ.ศ.2434 โดยขุนสิทธิ์ , นายกลับ สถิตย์บุตร และนายช่วง เป็นหัวหน้าดำเนินการก่อสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2440 ต่อมาในปี พ.ศ.2483 ได้ขอเปลี่ยนนามวัดเป็น “วัดพิกุลทอง”

บริเวณ วัดพิกุลทองแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนของตัววัดเดิมและส่วนของที่สร้าง ขึ้นใหม่ฝั่งตรงข้าม เป็นวัดที่มีความสวยงามด้วยศิลปกรรมและการตกแต่ง มีศาสนสถานที่สำคัญหลายอย่าง เช่นวิหารรูปหล่อหลวงพ่อแพองค์ใหญ่ ,วิหารพระพุฒจารย์โต,พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ,พระพุทธรูปประทานพรขนาดใหญ่ พระพุทธสุวรรณมงคลหามุนี,พระสีวลี,พระสังกัจจายนะ,วิหารคด,พระประธานใน อุโบสถ,พระพิฆเนศ ภายในวัดร่มรื่น มีจุดนั่งพักผ่อนทั่วบริเวณ ด้านหน้าวัดมีตลาดของกินและของฝากหลายอย่าง ฝั่งตรงข้ามเป็นที่จอดรถและร้านบริการอาหารเครื่องดื่มมากมาย

วัดพิกุลทองตั้งอยู่ที่ ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี   วิหารและพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-540046 หรือโทรไปที่ 036-422768-9 โทรสาร 036-424089

More images


วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี


Share This

 

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัดสิงห์บุรี

Sign Up for a Newsletter

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.