Jul 19th, 2019 admin , 2829Views

Sushi Soft Rice at Happyland Food Center

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

เพราะเราเป็นผู้นำ #คำว่าแซลมอนห่อไข่ปลา#

จะมีราคาอยู่ที่ชิ้นละ 10-30 บาทเท่านั้น และร้านข้าวนิ่มซูชิ มีแซลมอนซาชิมิให้ได้ทานด้วยครับ ในราคาเพียงแค่ 120 บาท สำหรับจานเล็ก 10 ชิ้น และ 160 บาท สำหรับจานใหญ่ 14 ชิ้น

มี 2 สาขา
สาขา 1 - ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์บางกะปิ เปิด16.00-21.30
สาขา 2 - แม็คโครวังหิน เปิด12.30-22.00
เบอร์โทร - 088-8712858

ที่ตั้ง - ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์ ล็อก FA-28 ถนนแฮปปี้แลนด์สาย2 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240, กรุงเทพมหานคร บางกะปิ Thailand

 เปิดทุกวัน 16:00 - 21:30 น.

- คือว่าร้านนี้อร่อยมาก 

More images


ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

ข้าวนิ่มซูชิ ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์

Share This

 


1

Sign Up for a Newsletter

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.