Jun 30th, 2019 admin , 26863  次

观音菩萨寺

ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4) ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
เปิดให้เข้าสักการะ (ฝั่งเดิม และฝั่งพระมหาเจดีย์ฯ) ได้ทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 7:00-19:00 น. (วันจันทร์ –วันศุกร์ )

另外的图片


ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4)

ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4)

ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4)

ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4)

ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4)

ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4)

ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4)

ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4)

ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4)


Share This

 

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Sep 6th, 2019

Your Flavor

曼谷 / 泰国。 ( )

收到旅行的信息。

打算轻松。com 给您推荐旅游景点、餐厅、住宿,而且我们的住宿气氛真好让您有很 多印象。