Jun 30th, 2019 admin , 26317  次

信武里卧佛寺

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมาก

另外的图片


วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี


Share This

 

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัดสิงห์บุรี

收到旅行的信息。

打算轻松。com 给您推荐旅游景点、餐厅、住宿,而且我们的住宿气氛真好让您有很 多印象。