Jun 30th, 2019 admin , 25485  次

顺通普金山诗

วัดภูเขาทอง : วัดภูเขาทองตั้งอยู่บริเวณยุทธภูมิครั้งสำคัญระหว่างกองทัพอยุธยากับกองทัพพม่า ทั้ง 2 ยุคสมัยของการเสียกรุง ตั้งอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยา ตามพระราชพงศาวดารอยุธยากล่าวว่า วัดภูเขาทอง นั้น สถาปนาในรัชสมัยพระราเมศวร หรือสมัยต้นอยุธยา แต่ในคราวสงครามที่พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่ามีชัยเหนืออยุธยาในคราวเสียกรุง ครั้งที่ 1 นั้น พระเจ้าบุเรงนองทรงให้สร้างเจดีย์ก่อทับองค์เจดีย์เดิมของวัดแห่งนี้ หลังจากนั้นจึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นมหาเจดีย์ในภายหลัง จึงหลงเหลือส่วนฐานนั้นเท่านั้นที่ยังคงเป็นรูปแบบมอญดังเดิม

另外的图片


ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่

ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่

ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่

ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่

ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่

ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่

ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่


Share This

 

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

收到旅行的信息。

打算轻松。com 给您推荐旅游景点、餐厅、住宿,而且我们的住宿气氛真好让您有很 多印象。