Jun 29th, 2019 admin , 18485  次

纳卡头视点

เป็นส่วนหนึ่งของ มอหินขาว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จุดชมวิวที่สวยงาม ทั้งสูงและ เสียว ชมทิวทัศน์ในความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 905 เมตร เป็นหน้าผาหินที่ยื่นออกไปเล็กน้อย พอให้ถ่ายรูปเล่นได้

另外的图片


จุดชมวิวผาหัวนาค จ.ชัยภูมิ

จุดชมวิวผาหัวนาค จ.ชัยภูมิ

จุดชมวิวผาหัวนาค จ.ชัยภูมิ

จุดชมวิวผาหัวนาค จ.ชัยภูมิ


Share This

 

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัดชัยภูมิ

收到旅行的信息。

打算轻松。com 给您推荐旅游景点、餐厅、住宿,而且我们的住宿气氛真好让您有很 多印象。