Jul 11th, 2017 admin , 17389  次

帕南琼安寺

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร แบบมหานิกาย มีจุดเด่นสำคัญ คือ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา

另外的图片


วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร


Share This

 

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

收到旅行的信息。

打算轻松。com 给您推荐旅游景点、餐厅、住宿,而且我们的住宿气氛真好让您有很 多印象。