Jul 11th, 2017 admin , 20128  次

坤丹水坝

เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนสวยอีกแห่งที่เปิดให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าชมวิวเหนือสันเขื่อน ซึ่งเป็นจุดชมวิว ที่สวยงามจุดหนึ่งของจังหวัดนครนายก

另外的图片


เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล


Share This

 

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัดนครนายก

收到旅行的信息。

打算轻松。com 给您推荐旅游景点、餐厅、住宿,而且我们的住宿气氛真好让您有很 多印象。