Aug 9th, 2019 admin , 55217  次

一起有所作为救济院

ทำบุญโรงทาน - วัดป่าจิตตภาวนา ฟ้าคราม - อําเภอ ลําลูกกา ปทุมธานี , ไทย

การไปตั้งโรงทานในสถานที่ใด ต้องใจบุญ ต้องใจกว้าง เราไปทำทาน ทำให้ดี ทำให้เรียบร้อย แจกให้ทั่วถึง  เมื่อเราไปตั้งโรงทาน ไปทำบุญทำทานไปตั้งโรงทาน เราเห็นคนมารับของโรงทานของเรา เราก็ให้ไป ใจของเราก็มีความสุขในการให้ ผู้รับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสในการรับไป อานิสงส์ของการตั้งโรงทาน เมื่อก่อนทำมาค้าขายไม่ขึ้น ฝืดๆเคืองๆ แต่พอมาตั้งโรงทาน ตั้งจิตอธิษฐานในใจ เอ้อ บุญกุศลมาช่วยด้วยเทอญ อย่ามีอุปสรรคในการทำมาค้าขาย มันก็ราบรื่นไหลลื่นไป การเสียสละร่วมกัน คนละมากละน้อย  เป็นน้ำจิตน้ำใจเกื้อกูลหนุนเกื้อกูลของพวกเรา

บุญนี้มองไม่เห็นตัวเป็นรูปธรรมนะ แต่เป็นนามธรรม เป็นพลัง ถ้าผู้ใดได้ทำผู้นั้นจะรู้สึก หลวงพ่อก็รู้สึกเต็มหัวใจว่าอานิสงส์แห่งการทำทานไม่ไปไหน เหมือนกับทำความชั่ว ความชั่วก็ไม่ไปไหน เข้ามาสู่จิตใจ เมื่อเราทำคุณงามความดี คุณงามความดีก็จะเข้ามาสู่จิตใจเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ให้พวกเราสั่งสมบุญ การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณินัง บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้า

另外的图片


รวมกันทำบุญโรงทาน

รวมกันทำบุญโรงทาน

รวมกันทำบุญโรงทาน

รวมกันทำบุญโรงทาน

รวมกันทำบุญโรงทาน

รวมกันทำบุญโรงทาน

รวมกันทำบุญโรงทาน

รวมกันทำบุญโรงทาน

รวมกันทำบุญโรงทาน

รวมกันทำบุญโรงทาน

รวมกันทำบุญโรงทาน

รวมกันทำบุญโรงทาน

รวมกันทำบุญโรงทาน

รวมกันทำบุญโรงทาน

รวมกันทำบุญโรงทาน

รวมกันทำบุญโรงทาน


Share This

 

收到旅行的信息。

打算轻松。com 给您推荐旅游景点、餐厅、住宿,而且我们的住宿气氛真好让您有很 多印象。