Card image

สุขเสมอ coffee and bakery house

Galleries Based on Tags

ชื่อร้าน : สุขเสมอ coffee and bakery house

Concept : เน้นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ที่มีคุณภาพและคำนึงถึงความปลอดภัย เช่น ข้าวหอมนิลอินทรีย์ ชาดอกกาแฟและเมล็ดกาแฟโรบัสต้าปลอดสาร สร้างจุดเด่นจากการผสมผสานศิลปะของสุโขทัยกับผลิตภัณฑ์ ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

รายละเอียดสินค้า

เค้กข้าวหอมนิล เนื้อเค้กเป็นสูตรของทางร้าน มีข้าวหอมนิลอินทรีย์เป็นส่วนผสม รสชาดหวานน้อย แต่งหน้าเค้กเป็นลายสังคโลก ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากจานชามสังคโลกในสมัยสุโขทัย ที่มีลายปลาและพรรณพฤกษาสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของยุคสมัย และคัพเค้กแต่งหน้าเป็นดอกบัวหลวงซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด
ราคา : 1 ปอนด์ 290 บาท ขนาดเล็ก 150 บาท คัพเค้ก 55 บาท

เค้กตาล เนื้อเค้กมีส่วนผสมของตาลคล้ายกับขนมตาล แต่งหน้าเค้กเป็นลายผ้าตีนจก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในจังหวัดสุโขทัย 
ราคา : 1 ปอนด์ 380 บาท ขนาดเล็ก 150 บาท

ประสบการณ์การออกร้าน : งานลอยกระทงสุโขทัย 2561, Sukhothai lightup countdown 2019, เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2562, Sukhothai art and craft งาน thaifex world of food Asia 2019,งานของดีวิถีสุโขทัย

ช่องทางการขาย : ร้านสุขเสมอ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (0864494498)
Page : สุขเสมอ coffee and bakery house
Instagrams : Suksamer_sukhothai

Share This

Visit Website