Aug 20th, 2017 admin , 18744  次

该省77个词的士气分类如下:

คำขวัญประจำจังหวัด เป็นคำขวัญที่แต่ละจังหวัดในประเทศไทยแต่งขึ้น เพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นที่มีอยู่ในจังหวัดนั้นๆ มักเป็นคำคล้องจองสั้นๆ เพื่อให้จดจำง่าย นอกจากคำขวัญประจำจังหวัดแล้ว ปัจจุบันยังมีการแต่งคำขวัญประจำท้องถิ่นในส่วนย่อยลงไปอีก เช่น คำขวัญประจำอำเภอ คำขวัญประจำเขต (ในกรุงเทพมหานคร) เป็นต้น

ภาคเหนือ
คำขวัญประจำจังหวัดเชียงราย
คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่
คำขวัญประจำจังหวัดน่าน
คำขวัญประจำจังหวัดพะเยา
คำขวัญประจำจังหวัดแพร่
คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง
คำขวัญประจำจังหวัดลำพูน
คำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
คำขวัญประจำจังหวัดขอนแก่น
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม
คำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา
คำขวัญประจำจังหวัดบึงกาฬ
คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม
คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร
คำขวัญประจำจังหวัดยโสธร
คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
คำขวัญประจำจังหวัดเลย
คำขวัญประจำจังหวัดศรีสะเกษ
คำขวัญประจำจังหวัดสกลนคร
คำขวัญประจำจังหวัดสุรินทร์
คำขวัญประจำจังหวัดหนองคาย
คำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
คำขวัญประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี
คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี


 

ภาคกลาง
คำขวัญประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร
คำขวัญประจำจังหวัดกำแพงเพชร
คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท
คำขวัญประจำจังหวัดนครนายก
คำขวัญประจำจังหวัดนครปฐม
คำขวัญประจำจังหวัดนครสวรรค์
คำขวัญประจำจังหวัดนนทบุรี
คำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานี
คำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คำขวัญประจำจังหวัดพิจิตร
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ
คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสาคร
คำขวัญประจำจังหวัดสระบุรี
คำขวัญประจำจังหวัดสิงห์บุรี
คำขวัญประจำจังหวัดสุโขทัย
คำขวัญประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
คำขวัญประจำจังหวัดอ่างทอง
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี

 

ภาคตะวันออก
คำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรี
คำขวัญประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
คำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี
คำขวัญประจำจังหวัดตราด
คำขวัญประจำจังหวัดปราจีนบุรี
คำขวัญประจำจังหวัดระยอง
คำขวัญประจำจังหวัดสระแก้ว

 

ภาคตะวันตก
คำขวัญประจำจังหวัดกาญจนบุรี
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรี
คำขวัญประจำจังหวัดราชบุรี

 

ภาคใต้
คำขวัญประจำจังหวัดกระบี่
คำขวัญประจำจังหวัดชุมพร
คำขวัญประจำจังหวัดตรัง
คำขวัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
คำขวัญประจำจังหวัดนราธิวาส
คำขวัญประจำจังหวัดปัตตานี
คำขวัญประจำจังหวัดพังงา
คำขวัญประจำจังหวัดพัทลุง
คำขวัญประจำจังหวัดภูเก็ต
คำขวัญประจำจังหวัดยะลา
คำขวัญประจำจังหวัดระนอง
คำขวัญประจำจังหวัดสงขลา
คำขวัญประจำจังหวัดสตูล
คำขวัญประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

另外的图片Share This

 

 

สถานที่ต่างๆใน จังหวัด

Aug 24th, 2020

schwerin castle

/ ( )
Jul 19th, 2019

提供祈祷书 9寺

/ 泰国。 ( )

收到旅行的信息。

打算轻松。com 给您推荐旅游景点、餐厅、住宿,而且我们的住宿气氛真好让您有很 多印象。