เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนสวยอีกแห่งที่เปิดให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าชมวิวเหนือสันเขื่อน ซึ่งเป็นจุดชมวิว ที่สวยงามจุดหนึ่งของจังหวัดนครนายก

รูปภาพเพิ่มเติม

Share This

Sign Up for a Newsletter

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.