094-994-5229 tangchaichill@gmail.com

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขาม ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ประมาณ ๔ กิโลเมตร แยกซ้ายประมาณ ๔๐๐ เมตร มีป้ายชี้บอกทางไว้ชัดเจน เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

 

Additional Details

  • เข้าชม 362 ครั้ง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

Share width your friends

xclose